Zakładanie biura rachunkowego

Zakładanie biura rachunkowego

Promocja i polecane

Coraz więcej młodych osób decyduje się na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej. Z pewnością pracowanie dla siebie i na „własny rachunek” jest o wiele lepszą perspektywą na przyszłość, która może się zakończyć ogromnym sukcesem. Wiele młodych studentów finansów i rachunkowości już na etapie zdobywania wiedzy planuje otworzenie własnego biura rachunkowego. Z pewnością absolwenci w zakresie własnej działalności gospodarczej zapewniają sobie ogromne możliwości na rozwój, a także wysokie zarobki. Niemniej jednak na studiach nie można oczekiwać szczegółowych wyjaśnień, odnośnie tego jak rozpocząć prowadzenie swojego biura rachunkowego, a także jakie wymagania trzeba w tym zakresie spełnić. Tak więc jak- krok po kroku- założyć i prowadzić własne biuro rachunkowe?

Wstępne wymagania do otworzenia biura rachunkowego

Jak można dowiedzieć się ze strony: https://pragmago.pl/porada/jak-zalozyc-biuro-rachunkowe-krok-po-kroku/ pierwsze wymagania w zakresie otworzenia własnej działalności gospodarczej w postaci biura rachunkowego odnoszą się już do samych kandydatów. Okazuje się, że usługi związane z prowadzeniem ksiąg rachunkowych, mogą być wykonywane jedynie przez osoby, które:

  • posiadają pełną (niczym nie ograniczoną) zdolność do pełnienia czynności prawnych, a w dodatku nie były karane za określony katalog przestępstw. Są to przestępstwa odnoszące się przede wszystkim od wiarygodności dokumentów, mienia, obrotu gospodarczego, obrotu pieniężnego, obrotu papierami wartościowymi, a także przestępstwa skarbowe.
  • posiadają pełne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej
  • figurują na liście rejestru biegłych rewidentów lub na liście rejestru doradców podatkowych

Jak założyć biuro rachunkowe?

W pierwszej kolejności osoby, które chcą założyć biuro rachunkowe, muszą jasno określić formę prowadzenia działalności. W tym zakresie mają oni do wyboru:

  • jednoosobową działalność gospodarcza- którą z reguły najprościej i najszybciej się zakłada
  • spółka cywilna- która jako jedyna z dopuszczalnych form prowadzenia działalności gospodarczej nie wymaga wpisu do KRS-u
  • spółka z ograniczoną odpowiedzialnością- to najczęściej wybierana forma prowadzenia działalności, przez osoby które chcą rozpocząć działalność biura rachunkowego. Niemniej jednak jest to spółka kapitałowa, co w praktyce oznacza, że do jej założenia jest wymagany początkowy kapitał, który najczęściej wynosi około 5 tysięcy złotych.

Kolejnym krokiem jest określenie PKD dla biura rachunkowego. Wówczas jest to ściśle związane z zakresem usług jakie będą przez nie wykonywane. Niemniej jednak po jego określeniu, trzeba jeszcze zastanowić się nad opodatkowaniem biura rachunkowego, którego w żaden sposób nie da się uniknąć. Najlepszym wyborem będzie ryczałtowa forma opodatkowania, a przedsiębiorca może wybrać zarówno opodatkowanie przy pomocy podatku liniowego lub opodatkowanie na zasadach ogólnych. Co więcej warto również zwrócić uwagę na nowe przepisy, które odnoszą się do posiadania kas fiskalnych. Jeśli biuro ma świadczyć usługi, które polegają na wykonywaniu świadczeń na rzecz osób fizycznych, które jednocześnie nie prowadzą działalności gospodarczej i nie rozliczają się rocznymi zeznaniami podatkowymi, wówczas niestety, ale taką sprzedaż biuro podatkowe będzie musiało ewidencjonować. W praktyce oznacza to tyle, że trzeba będzie do biura dokupić kasę fiskalną, a również nauczyć się ją obsługiwać. Nie można pominąć również faktu, że w przypadku prowadzenia własnego biura rachunkowego, trzeba również odpowiednio rozliczać się z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, czyli- mówiąc prościej- odprowadzać należne składki. Warto pamiętać, że w momencie kiedy młody przedsiębiorca decyduje się na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej i prowadzenie biura rachunkowego, powinien zainteresować się wieloma programami, w ramach których może on postarać się o uzyskanie odpowiedniego wsparcia finansowego np. na rozwój działalności, czy skorzystać nawet z tak zwanej ulgi na start, co znacznie może ułatwić uregulowanie początkowych kosztów.