Proces budowlany – jak nie płacić za błędy na budowie?

Proces budowlany – jak nie płacić za błędy na budowie?

Promocja i polecane

Budowa domu może być dla nas stresującym przeżyciem. Wkładamy w całą inwestycję nie tylko własne siły i oczekiwania, ale i potężne pieniądze. Nic dziwnego, że chcemy, aby cały proces przebiegał sprawnie i bez kłopotów. Żeby uniknąć przykrych niespodzianek na budowie, warto wcześniej zadbać o współpracę ze sprawdzonym wykonawcą. Rzetelna ekipa budowlana wykona swoją pracę z uwagą, a kierownik robót będzie pilnował, żeby roboty budowlane były wykonywane w terminie i zgodnie z projektem.

Oczywiście nie mamy gwarancji, że nawet polecana ekipa budowlana nie popełni błędów na budowie. Co w takiej sytuacji? Jeśli usterki są poważne, a my mamy kłopot z wyegzekwowaniem naprawienia szkód przez wykonawcę, może nam się przydać pomoc rzeczoznawcy budowlanego. Specjalista wykona ekspertyzę budowlaną. Na jej podstawie będziemy mogli żądać naprawienia szkód, a nawet odszkodowania.

Jeśli budujesz dom, podpisz umowę o rękojmi

Chciałoby się powiedzieć, że błędy w budownictwie zdarzają się rzadko. Niestety tak nie jest. Nawet wykwalifikowana i doświadczona ekipa budowlana może popełnić błąd. Wówczas należy się spodziewać, że zostanie on szybko naprawiony. Jeśli jest to niegroźna usterka, którą można łatwo naprawić, nie ma większego problemu. Takie drobne uchybienia są wpisane w tę pracę. Sytuacja robi się poważna wtedy, kiedy wykonawca popełnia notoryczne błędy albo nie stosuje się do projektu budowlanego. Jeśli przy tym przedłuża termin prac, możemy czuć się zaniepokojeni.

Jeśli błędy budowlane są rażące i mogą mieć wpływ na rentowność inwestycji, musimy reagować od razu. W przeciwnym wypadku problem będzie narastał z każdym dniem. Możemy jednak uniknąć stresu związanego z nierzetelnością wykonawcy. Warunkiem jest zabezpieczenie się przed konsekwencjami błędów w budownictwie na piśmie.

Jednym z dokumentów, który gwarantuje nam bezpieczeństwo na budowie, jest rękojmia na prace budowlane. Na podstawie rękojmi możemy żądać naprawienia szkód przez wykonawcę, który popełnił błąd. Możemy też obniżyć kwotę wynagrodzenia ekipy budowlanej, a także zerwać umowę z nierzetelnym zleceniobiorcą.

Rękojmia na roboty budowlane obowiązuje:

– 2 lata od podpisania umowy (wykrycie wad fizycznych budynku lub jego części)

– 5 lat od podpisania umowy (wykrycie wad nieruchomości).

Zabezpieczenie pieniężne od wykonawcy prac budowlanych

Zabezpieczenie pieniężne to jedna z metod gwarancji inwestora przed konsekwencjami błędów na budowie. Jej zasady muszą być normowane osobną umową podpisywaną pomiędzy inwestorem a wykonawcą robót budowlanych.

Zabezpieczenie pieniężne to nic innego jak pobranie przez inwestora określonej kwoty pieniędzy od wykonawcy. Przekazanie pieniędzy następuje po podpisaniu umowy wykonawczej. Rękojmia dana przez wykonawcę uprawnia inwestora do pobrania zadatku finansowego na wypadek odstąpienia od warunków umowy. Zaliczka może też być uruchomiona przez zleceniodawcę w momencie popełnienia przez budowlańców błędów na budowie, a także w przypadku przedłużenia prac. Z zabezpieczenia pieniężnego można też pokryć koszty naprawy usterek.

Zabezpieczenie pieniężne ze środków wykonawcy prac budowlanych można przeznaczyć na:

  • pokrycie kosztów napraw koniecznych przy popełnionych błędach na budowie
  • zatrudnienie nowego wykonawcy po rozwiązaniu umowy z poprzednim, który popełnił rażące błędy
  • pokrycie kosztów kar umownych w związku z przekroczeniem terminu prac, który jest konsekwencją błędów wykonawcy
  • zakup materiałów budowlanych koniecznych do naprawienia usterek.

Zatrzymanie części wynagrodzenia wykonawcy robót budowlanych

Kolejnym typem zabezpieczenia finansowego inwestora przed skutkami błędów na budowie jest zamrożenie części wynagrodzenia wykonawcy. Warunki wstrzymania części wypłaty dokumentuje się w umowie między zleceniodawcą i zleceniobiorcą. Zamrożona część pieniędzy stanowiących wypłatę wykonawcy to zazwyczaj kilka do kilkunastu procent jego gaży.  

Oczywiście po prawidłowym wykonaniu robót budowlanych wykonawca otrzymuje należną mu wypłatę z wyrównaniem o kwotę stanowiącą zadatek na poczet popełnionych błędów na budowie.