Leasing pracowniczy a outsourcing – różnice i korzyści dla firm

Leasing pracowniczy a outsourcing – różnice i korzyści dla firm

Artykuł miesiąca praca Prasówki

XXI wiek postawił przed nami nowe wyzwania również pośrednio lub bezpośrednio związane z rynkiem pracy. Dość powszechne stały się przeprowadzki nie tylko wewnątrzkrajowe, ale również do innych krajów w celach zarobkowych. Imigranci ekonomiczni są często uznawani za lojalnych i wydajnych pracowników, tak więc przedsiębiorcy często i chętnie korzystają z ich usług. Znalezienie tego typu pracowników na rynku pracy w rozwiniętych krajach nie jest jednak tak proste, jak mogłoby się początkowo wydawać. Wraz z rozwojem szeroko pojmowanego Human Resources na rynku pojawiły się agencje pośrednictwa pracy, które w znacznym stopniu ułatwiają zatrudnienie cudzoziemców na podstawie leasingu pracowniczego lub outsourcingu. Jakie są różnice i korzyści z tych form zatrudnienia dla przedsiębiorcy?

 

Czym jest leasing pracowniczy?

 

Ta forma zatrudnienia, mimo że kojarzy nam się głównie z finansowaniem różnych dóbr, powstała jako odpowiedź na rosnące koszty zatrudnienia i utrzymania pracowników. Jak sama nazwa wskazuje jest to swego rodzaju wypożyczenie pracownika z firmy, w której jest on oryginalnie zatrudniony. Wszystko dzieje się na ściśle określony w umowie czas lub po zrealizowaniu danego celu czy projektu. Parafrazując Kodeks Pracy można byłoby powiedzieć, że firma niejako deleguje swojego pracownika do innego pracodawcy. Kluczowym warunkiem jest jednak wyrażenie przez niego zgody na dokonanie zmiany. W przypadku cudzoziemców należy także brać pod uwagę ustawę o zatrudnieniu pracowników tymczasowych z 9 lipca 2003 roku. Zgodnie z jej postanowieniami leasing pracowniczy opiera się na trójstronnym stosunku pracy, którego stronami jest pracownik, agencja, a także pracodawca. Istotnym punktem jest także wyznaczenie okresu zatrudnienia, który w przypadku jednego pracodawcy nie może przekraczać 18 miesięcy. Aby zapobiegać potencjalnym nadużyciom w ustawie znalazły się także dopiski o równych warunkach pracy i płacy wobec przybyłych na podstawie wypożyczenia pracowników.

button-zamow

Outsourcing

Innym mechanizmem, chociaż często mylonym z leasingiem, jest ciągle zyskujący na popularności outsourcing. Maksymalnie upraszczając, chodzi o przekazanie innej, niezależnej firmie części zadań, które teoretycznie wchodzą w skład działalności gospodarczej danego przedsiębiorstwa. Kodeks pracy informuje, że jest to przejście zakładu pracy lub jego części na nowego pracodawcę. Definicja ta może wydawać się nieco zawiła, ale w istocie chodzi o przekazanie procesów pobocznych innej firmie. W praktyce bardzo często spotykany jest outsourcing biur rachunkowych, firm sprzątających czy spedycyjnych. Taki mechanizm w firmie ma dwie podstawowe korzyści. Przede wszystkim pozwala na całkowite skupienie się na podstawowej działalności przedsiębiorstwa, a tym samym może skutkować szybszym rozwojem. Druga z nich to zmniejszenie liczby zatrudnionych osób, co pozytywnie odbija się na płynności finansowej firmy. Przy outsourcingu zawsze mamy do czynienia z dwoma podmiotami – firmą zlecającą zadanie i podmiotem to zadanie realizującym. Rozliczenie odbywa się w oparciu o finalne wykonanie usługi. Agencja pośrednictwa pracy często bierze udział w procesie outsourcingu jako koordynator i podmiot odpowiedzialny za realizacje danej usługi czy zadania.

Porównanie leasingu pracowniczego z outsourcingiem

Leasing pracowniczy bardzo często ma miejsce w formie zastępowania stałych pracowników, w sytuacji ich dłuższej nieobecności lub w przypadku jednorazowych lub stosunkowo krótkich zadań, do których dotychczasowi pracownicy nie są przygotowani lub nie spełniają kluczowych wymagań. Outsourcing z kolei działa bardziej kompleksowo i długoterminowo, bo konkretne zadania są oddelegowane do specjalistów, którzy znajdują się poza firmą. Często jest to bezpośrednio związane z obniżaniem kosztów działalności, bo przekazywanie zadań jest tańsze niż zatrudnienie i utrzymanie personelu wykonującego te same prace. Efektywność i opłacalność zależy jednak w dużym stopniu od wyboru partnera outsourcingowego. Leasing jest zaś opcją w przypadku czasowego zatrudnienia doświadczonego pracownika bez konieczności wdrażania go w struktury firmy. Wypożyczanie pracowników z reguły wymaga większego zaangażowania od firmy macierzystej, bo trzeba poświęcić czas na wybór i zarządzanie tymczasowym personelem. W mechanizmie outsourcing to pracownicy firmy pobocznej w pełni zajmują się powierzonymi zadaniami. Obydwa systemy są opłacalne z punktu widzenia pracodawcy, ale żeby były jak najbardziej efektywne i kompleksowe warto skorzystać z pomocy agencji pracy, która ułatwi procesy związane z wdrażaniem i optymalizacją nowych rozwiązań.

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments