Jak kredyty ekologiczne wspierają zrównoważony rozwój i inwestycje w środowisko

Jak kredyty ekologiczne wspierają zrównoważony rozwój i inwestycje w środowisko

Warto przeczytać

Kredyt Ekologiczny to specjalny program, który został uruchomiony w ramach aktualnej edycji Funduszy Europejskich dla Nowoczesnej Gospodarki na lata 2021-2027. O dofinansowanie w takiej formie mogą starać się mikro, małe, średnie i duże przedsiębiorstwa działające i rozliczające się na terenie Polski. Jednostki te są zobowiązane do budowy lub modernizacji konkretnej infrastruktury, która przyczyni się do ograniczenia zużycia energii, zrównoważonego rozwoju oraz korzystnego wpływu na środowisko naturalne.

Możliwości wykorzystania Kredytu Ekologicznego

Ze względu na specyfikę i charakter Kredytu Ekologicznego, dofinansowanie w jego ramach można przeznaczyć wyłącznie na ściśle określone obszary powiązane z rozwojem przedsiębiorstwa. W zależności od profilu, branży i potrzeb firmy, inwestycje mogą dotyczyć chociażby zakupu, instalacji i uruchomienia instalacji OZE; inwestycji w materiały i roboty budowlane; transportu, montażu i uruchomienia środków trwałych; zakupu wartości prawnych i niematerialnych czy pokrycia wydatków ponoszonych na usługi zewnętrzne. Kredyt Ekologiczny kompleksowo wspiera transformację energetyczną przedsiębiorstwa. Nie tylko ułatwia szybkie wdrożenie różnych ekologicznych rozwiązań, ale też sprzyja dostosowywaniu firmy do nieustannie rosnących wyzwać w tym zakresie.

Projekty obsługiwane w ramach Kredytu Ekologicznego

Kredyt Ekologiczny umożliwia finansowanie różnych przedsięwzięć i inwestycji. Do najważniejszych należy modernizacja infrastruktury lokalowej lub produkcyjnej. Przedsiębiorstwo może też wprowadzać nowe produkty i usługi, modyfikując szereg procesów zachodzących w jego licznych obszarach. Celem tych działań jest przede wszystkim wyraźna redukcja zużycia energii cieplnej, elektrycznej gzy gazowej. Odnosi się to zarówno do wzrostu ekologiczności samych procesów realizowanych przez firmę, jak i nowo wytworzonych produktów czy świadczonych usług. Przedsiębiorstwa najczęściej starają się o środki na zakup maszyn i całych linii technologicznych, termomodernizację budynku oraz ulepszenie systemów energetycznych, wentylacyjnych czy klimatyzacyjnych.

miejsce na foto1

Ogólne zasady Kredytu Ekologicznego

Program wsparcia z wykorzystaniem Kredytu Ekologicznego został uruchomiony z kilku powodów. Głównym celem jest możliwość zapewnienia przedsiębiorcom korzystania z nowych technologii, a także zwiększenie zakresu realizowanych badań. Nie bez znaczenia pozostaje też potrzeba wzrostu konkurencyjności na rynku średnich i małych firm. Kredyt Ekologiczny ma też w zamierzeniu nakierować przedsiębiorstwa na zielone rozwiązania oraz ułatwić im transformację przemysłową, co z kolei przełoży się na większą energooszczędność procesów. Wiele podmiotów potrzebuje specjalistycznego wsparcia na etapie analizy projektu czy tworzenia wniosku. Przy staraniach o kredyt ekologiczny w ramach FENG, warto więc skorzystać ze wsparcia udzielanego przez firmę doradczą InnovaTree. Przedsiębiorcy mogą też liczyć na specjalistyczne analizy oraz kompleksową obsługę w ramach rozliczania dotacji.

Wysokość dofinansowania w ramach Kredytu Ekologicznego

Kwota udzielana w ramach wsparcia ma być w praktyce przeznaczona na spłatę części kredytu zaciągniętego w banku komercyjnym. Maksymalna wysokość dofinansowania to 70% wartości kredytu, a wpływ na nią ma przede wszystkim lokalizacja inwestycji oraz wielkość samej firmy. Program dopuszcza również możliwość finansowania całej inwestycji z kredytu, bez konieczności posiadania wkładu własnego przez przedsiębiorcę. Nowością w ramach FENG jest system modułów obowiązkowych oraz fakultatywnych. Firma starająca się o Kredyt Ekologiczny może sama dopasować preferowany wariant do swoich struktur i zapotrzebowania, niezależnie od zakresu realizacji projektu. Moduł obligatoryjny pozwala na dobór rozwiązania związanego z ulepszaniem infrastruktury naukowo-badawczej, bądź też samymi pracami rozwojowo-badawczymi. Start pierwszego naboru wniosków o Kredyt Ekologiczny zaplanowano na 13 czerwca 2023 roku, natomiast drugi rozpocznie się 22 sierpnia 2023 roku.