Faktoring online - wygodne finansowanie faktur

Faktoring online – wygodne finansowanie faktur

Warto przeczytać

Usługa faktoringu polega na wykupie od klienta faktur wystawionych przez niego na rzecz klientów. Faktoring powstał z potrzeby wyeliminowania zatorów płatniczych. Faktoring ma miejsce wówczas, gdy wierzyciel przekazuje faktorowi wybrane należności w postaci faktur (przed terminem płatności). W zamian faktor przekazuje środki na konto wierzyciela (zazwyczaj 80- 90 % wartości środków), a dłużnik spłaca środki z tytułu faktur na konto faktora. Podmiotami uczestniczącymi w faktoringu są: faktor (zazwyczaj instytucja finansowa, bank itp.), faktorant (przedsiębiorca), kontrahent (dłużnik finansowy przedsiębiorcy).

Rodzaje faktoringu

Wyróżniamy kilka rodzajów faktoringu:

  • wierzytelnościowy (zakupowy i sprzedażowy),
  • dłużny (odwrócony)

Faktoring wierzytelnościowy wiąże się z… faktoringiem właśnie. Bowiem w większości przypadków, gdy ktoś wymawia tę nazwę, ma na myśli właśnie faktoring wierzytelnosciowy. Chodzi w nim o to, że pzredsiębiorca przedstawia swoje faktury spzredażowe do sfinansowania faktorowi. Ten przekazuje mu środki, a sam czeka na otrzymanie wpłaty od dłużnika.

Faktoring dłużny zaś bywa nazywany odwrotnym. Wiąże się z zapłatą środków przez faktora w imieniu nabywcy towaru lub usługi na rzecz faktoranta. Firma faktoringowa czeka wówczas na wpłatę od dłużnika, którego zobowiązania spłaciła. Ten, gdy zbierze odpowiednią kwotę, należność reguluje.

Co do przejęcia ryzyka niewypłacalności wierzyciela pojawia się faktoring:

  • pełny, 
  • niepełny.

Faktoring pełny wiąże się z całkowitym przejściem ryzyka związanego z odzyskaniem należności na firmę faktoringową. Przedsiębiorca przekazując należność do firmy faktoringowej zbywa swoje ryzyko. Jest to możliwe dzięki specjalnym ubezpieczeniom obejmującym tego typu należności.

Faktoring niepełny zaś to przejęcie należności przedsiębiorcy przez firmę faktoringową, jednak bez ryzyka niewypłacalności dłużnika. Gdyby okazało się, że dłużnik nie spłaci ymaganej kwoty, przedsiębiorca korzytający z usługi faktoringowej zobowiązany jest zwrócić zapłaconą mu zaliczkę.

Faktoring można także dzielić z uwagi na moment powiadomienia dłużnika o korzystaniu z faktoringu.

  • jawny,
  • tajny, 
  • półotwarty.

W faktoringu jawnym wszystkie strony zostają od razu poinformowane o tym, że przedsiębiorca korzysta z tego typu usługi. Tutaj dłużnik musi być od razu poinformowany o konieczności wpłaty środków na konto faktora, a także , że nastąpiła cesja praw do wierzytelności. Zdarza się , że w tego rodzaju finansowania firma faktoringowa może chcieć zweryfikować kontrahentów przedsiębiorcy, by zminimalizować ryzyko związane z ewentualną nieściągalnością wierzytelności i zaangażować się jedynie w pewny biznes. 

Faktoring tajny z kolei nie wymaga sprawdzania kontrahenta o tego typu współpracy. Wówczas przekazuje on środki na konto przedsiębiorcy. Ten  z kolei zgodnie z umową pieniądze przelewa na konto faktora. 

Kto może skorzystać z faktoringu?

Faktoring to dobre rozwiązanie dla firm, którym zależy na zachowaniu płynności finansowej. Bowiem coraz częściej zdarza się, że odbiorcy usług, dokunujący zakupu towarów ociągają się z płatnością za nie. Mimo coraz większego katalogu narzędzi, które mają zmusić dłużnika do zapłacenia swych zobowiązań (np. ulga na złe długi w VAT i CIT), nadal dosyć spore grono stanowią podmioty, które nie regulują płatności na bieżąco. Firma faktoringowa zapewnia przedsiębiorcy bezpieczeństwo i pewność, że odzyska swe środki. Zapewnia mu także płynność finansową. Pobiera za swe usług wynagrodzenie, jednak nieoceniona jest dobra płynność finansowa, której brak może zrujnować nawet najlepiej prosperującą firmę.

Dzisiejszy faktoring

Odpowiedzią na wymagania rynku, a także wygodną formą eliminacji zatorów płatniczych i poprawy płynności przedsiębiorstwa może być faktoring online. Wygodnie i bezproblemowo pozwala na zrzucenie z barków przedsiębiorcy ryzyka finansowego jakim jest brak płynności. pozwala na polepszenie warunków prosperowania firmy i zapobiega zatorom płatniczym. 

 

5 1 vote
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest

1 Komentarz
najstarszy
najnowszy oceniany
Inline Feedbacks
View all comments