Błędy na budowie. Czy można się uchronić?

Błędy na budowie. Czy można się uchronić?

Promocja i polecane

Budowa domu to poważna inwestycja. Musimy w nią włożyć nie tylko swoje pieniądze i czas, ale i wykonać mnóstwo czynności, które pomogą nam cieszyć się wymarzonym domem. Podczas budowy wybieramy materiały budowlane, zatrudniamy dobrego architekta i wykonawcę. Co jednak w sytuacji, kiedy któryś z podwykonawców zawiedzie?

Błędy wykonawcze na budowie zdarzają się bardzo często. Mogą dotyczyć prac ekipy budowlanej, doboru materiałów budowlanych, prac koncepcyjnych. Co zrobić, jeżeli wykonawca popełni błędy na budowie? Możemy się przed nimi zabezpieczyć. Wówczas nie będziemy musieli pokrywać kosztów usterek budowlanych. Rzeczoznawca budowlany radzi, co zrobić w takiej sytuacji.

Błędy na budowie – podpisz umowę i zadbaj o rękojmię

Błędy na budowie zdarzają się i nie są zaskakujące. Jeżeli są to niewielkie usterki, zazwyczaj można je szybko wyeliminować. Wystarczy wymiana uszkodzonego elementu i użycie innych materiałów budowlanych. Większym problemem będą błędy związane z pracami, które są już zakryte, a wykrycie usterki nastąpiło na dalszym etapie robót. W takim przypadku wyeliminowanie błędu może być niemożliwe albo wiąże się z wysokimi kosztami naprawy. Często działania naprawcze utrudnia dodatkowo trudna współpraca z wykonawcą i odmówienie przez niego naprawienia popełnionych szkód.

Inwestor może egzekwować swoje prawo do odszkodowania za błędy na budowie i naprawy usterek na koszt wykonawcy. Nie zawsze jest to jednak przyjemne. Żeby niknąć nieprzyjemności, wystarczy, że przed rozpoczęciem robót podpiszemy umowę o pracach budowlanych. Umowa uchroni nas przed konsekwencjami błędów budowlanych – prawnymi i finansowymi. Przed rozpoczęciem współpracy z ekipą budowlaną powinniśmy też przygotować rękojmię na roboty budowlane.

Rękojmia to zabezpieczenie podpisywane z kierownikiem robót. Zabezpiecza nas przed kosztami naprawy błędów na budowie, które nie powstały z naszej winy. Dokument tego typu obliguje też wykonawcę do usunięcia błędów wykonawczych na jego koszt.

Rękojmia na prace budowlane obowiązuje:

  • 2 lata od podpisania umowy (w przypadku wad fizycznych budynku lub jego części)
  • 5 lat od podpisania umowy (w przypadku wykrycia wad nieruchomości).

Zabezpieczenie finansowe inwestora – umowa z wykonawcą

Najlepsza metodą zabezpieczenia się przed kosztami błędów na budowie jest zabezpieczenie finansowe. Warunki takiego zadatku pieniężnego musimy ustalić z wykonawcą w umowie. Czym jest zabezpieczenie finansowe podczas budowy?

Zabezpieczenie finansowe to przekazana nam przez wykonawcę kwota pieniężna. Zaliczka wypłacany jest tuż po podpisaniu umowy o wykonawstwie. Przekazane nam pieniądze są zabezpieczeniem na wypadek popełnienia błędów budowlanych przez ekipę wykonawczą. Poza tym umowa tego typu gwarantuje nam odszkodowanie w przypadku odstąpienia ekipy budowlanej od umowy. Jeżeli kierownik prac budowlanych popełni błędy na budowie i nie dotrzyma terminów, możemy z zadatku pokryć koszty naprawy usterek.  

Zabezpieczenie pieniężne na budowie pochodzące ze środków wykonawcy możemy przeznaczyć na:

  • zaległości wynikające z błędów na budowie popełnionych przez ekipę budowlaną
  • wypłatę należności podwykonawcom
  • zatrudnienie nowej ekipy budowlanej
  • pokrycie kosztów dodatkowych materiałów budowlanych, które należało zakupić przy okazji naprawienia szkód na budowie
  • pokrycie kosztów kary umownej, które ponieśliśmy np. z powodu przekroczenia terminu prac w związku z błędami budowlanymi.

Zatrzymanie części wynagrodzenia wykonawcy

Zabezpieczenie finansowe inwestora pobierane od wykonawcy prac budowlanych to tylko jeden ze sposobów naszej gwarancji. Oprócz zabezpieczenia pieniężnego możemy zatrzymać część wynagrodzenia, które wykonawca dostałby za swoją pracę. Warunki gwarancji są podobne do możliwości, jakie daje nam zabezpieczenie finansowe. Zazwyczaj inwestor otrzymuje kilka procent z płacy kierownika prac budowlanych. Może to też być konkretna kwota. Zasady zamrożenia pieniędzy trzeba określić w umowie z wykonawcą. Jeżeli wykonawca podpisze taką rękojmię, automatycznie zgadza się, że w czasie prac nie będzie mu wypłacana cała należna mu gaża. Tę w pełnej kwocie otrzyma po zakończeniu robót budowlanych.

Pozyskane w ten sposób środki, w przypadku wystąpienia błędów na budowie i opóźnień w pracach, możemy przeznaczyć na pokrycie kar umownych, zakup materiałów budowlanych, wypłatę należności podwykonawcom itp.